Измерване на влагосъдържание

Измерване на влагосъдържание на:

- интертни материали – за повече информация вижте тук

- ново при влагоизмерване и автоматика в дървообработване – за повече информация вижте тук