Информация във връзка със стандарт ISO 9001:2008

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Имамe удоволствието да Ви информирамe за особено полезни в работата на организациите, които са сертифицирани или им предстои сертифициране по стандарта ISO 9001:2008 възможности, с които разполагат потребителите на пакета от правноинформационните системи „Апис Време” , „Апис Право”, „Апис Процедури”.

С „Апис Време” организациите могат да решат въпроса за воденето на задължителния регистър на документите с външен произход, в частта му за националното законодателство и специално на нормативните актове, които регламентират конкретната им дейност – т. 4.2.3 „Управление на документите”, б. „c” и б.”f”, от стандарта
ISO 9001:2008.

От друга страна, внедрявайки и свързаната с него правноинформационна система „Апис Право”, организациите ще разполагат с актуалните версии на документите от българското законодателство.

„Апис Време” автоматично следи за настъпили промени в документите от регистъра (списъка) на потребителя и незабавно го уведомява за тях. При абонамент за мрежа регистърът може да бъде персонифициран съобразно длъжността на потребителя. Потребителят ще знае как и кога се е променил даден нормативен акт, а също и кога влизат в сила промените. Освен в самата система потребителят може да бъде известяван и дистанционно – чрез SMS на мобилния си телефон и/или чрез e-mail съобщение.

За повече информация можете да се обърнете към представителя на АПИС БЪЛГАРИЯ:

Константина Велкова, 032293692, 0888688632, 0895581980, office@info-m.eu