Термовъжета за силози

- термовъжета за силози, рехабилитиране на съществуващи системи за термоконтрол.

Предлага се нискостойностна система на температурен мониторинг в силузи. Цифрова индикация на всяка измерена температурна точка, издаване на аларма при преминаване на зададена горна температурна граница, аларма при повреден термосензор в конкретно термовъже. За повече информация виже тук