Форма за публикуване на ГФО за 2016г.

За подробности и цена на услугата публикуване на ГФО в сайта вижте Публикуване на ГФО 2016

За подробности и цена на услугата публикуване на ГФО в ТР вижте Публикуване на ГФО в ТР

За плащане на услугата:

ИНФО-М ООД

BG74FINV91501016448699   Първа Инвестиционна Банка АД

ЕИК – 2033984189

Основание за плащане: Публикуване на ГФО за 2016

 

Форма за публикуване на ГФО от електронен носител