Хардуер

Запитване на изграждане на Кип и А

View page »

КИП и А

„ИНФО-М” изгражда нискостойностнна КИП и А (Контролно Измервателни Прибори и Автоматизация). Дейността ни е насочена към обслужване на малки и средни предприятия, отделни съоръжения, линии, машини. Освен това рехалибитираме и оптимизираме съществуваща КИП и А част. Изграждането на КИП и А частта е базирано на отделни прибори, които осъществяват алгоритъма на целия производствен процес. Това …

View page »