КИП и А

„ИНФО-М” изгражда нискостойностнна КИП и А (Контролно Измервателни Прибори и Автоматизация). Дейността ни е насочена към обслужване на малки и средни предприятия, отделни съоръжения, линии, машини. Освен това рехалибитираме и оптимизираме съществуваща КИП и А част. Изграждането на КИП и А частта е базирано на отделни прибори, които осъществяват алгоритъма на целия производствен процес. Това са терморегулатори, ниворегулатори, честотни регулатори, таймери и т. н. Те са проблемно ориентирани отделни, дискретни, електронни устройства. Към тях има релейна логика за синхронизация на целия производствен процес, блокировки, пуск, аварийно спиране, аларми и т. н. Чрез настройката, през клавиатурата, на всеки прибор, Потребителят има възможност да променя производствените параметри като времеви интервали, скорости, разходи, влага, нива, температура и прочие. Всички прибори са точно специфицирани и присъстват трайно на българския пазар, така, че Потребителят е облекчен при евентуален ремонт и при желание може да осъществява поддръжката и настройката сам. Предлаганата автоматика представлява едва ли не едно детско „лего”. При това решение, ваш персонал, без особена квалификация може с лекота да осъществява обслужването.

Вижте цялата презентация тук: