Протоколи и доклади на комисията

Доклад – качено на 30.05.2017г.

Протокол № 2 – качено на 30.05.2017г.

Съобщение за отваряне на ценовите оферти - качено на 10.05.2017г.

ПРОТОКОЛ № 1 – качен на 03.05.2017г.