– 08.11.2016 – Въвеждане (транспониране) на директивите на ЕС в националното законодателство

АПИС – СИЛАТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

и

“АПИС ЕВРОПА”

със съдействието на

Генерална дирекция „Писмени преводи“  на Европейската комисия

Ви канят да вземете участие в семинар на тема:

Въвеждане (транспониране) на директивите на ЕС в националното законодателство

на 8.11.2016 г. от 13.00 ч.

в сградата на Съюза на юристите в България, ул. “Пиротска” № 7

Регистрация на участниците и кафе: 12.30 ч.

Официално откриване: 13.00 ч.

Владислав СЛАВОВ, председател на ЦС на СЮБ

Христо КОНСТАНТИНОВ, заместник-управител на Апис

 

 

ОСНОВНИ ТЕМИ:

  • • Същност на директивата като правен акт и принципи на приложение на правото на ЕС.
  • • Процесът на транспониране на директивите на ЕС в българската правна система и често срещани практически проблеми. Мерки за изпълнение на това задължение.
  • • Последици от неизпълнение на задължението за транспониране на директивите на ЕС. Процедурата за нарушение по чл. 258-260 от ДФЕС – същност, фази, българският механизъм за реакция при процедури за нарушения срещу България.
  • • Услугата за машинен превод на Европейската комисия и ползата за публичния сектор и магистратите.

ЛЕКТОРИ ПО ТЕМИТЕ:

ДЕНИЦА НЕДЕВА

ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА

МИМИ ЙОТОВА

 

Ще бъде представено и новото решение на АПИС в услуга на юриста – Link Detector, чрез което документите на потребителите се свръзват с българското и европейското законодателство и съдебна практика посредством продуктите на АПИС. С това приложение фирма АПИС беше избрана от Европейската комисия за участие във финала на надпреварата за иновации Innovation Radar 2016.

За потвърждаване на участие и допълнителни въпроси: тел.: 02/ 408 01 731 и 032/293692.

За регистрация тук:

 

Кратка професионална справка за лекторите


Денница Недева е магистър по право с богат професионален опит в българската администрация. От 2008 г. досега е служител в дирекция «Координация по въпросите на Европейския съюз» в Министерския съвет. Контактно лице за България по процедурите за нарушения по чл. 258 от ДФЕС и отговаря пряко за цялостната координация по подготовка на българските позиции и представянето им пред Европейската комисия.

 

Десислава Кръстева е магистър по английска филология и конферентен превод с дългогодишен опит като писмен преводач. От 2007 г. работи в ГД ,,Писмени преводи“ на ЕК в Брюксел като преводач на европейското законодателство на български език.

Понастоящем работи в Представителството на Европейската комисия в България.

 

Мими Йотова е магистър по право с богат професионален опит като правен експерт и мениджър обучения в различни държавни институции. Работила е като консултант, координатор проекти и ключов експерт в различни български, европейски и американски проекти и програми в България и чужбина, включително в областта на съдебната реформа. Тя е дългогодишен лектор по Право на ЕС и е участвала в множество обучения на адвокати, съдии и държавни служители. През 2010 г. е наградена от Съюза на българските юристи за нейната многогодишна дейност като лектор в обучения на юристи.