– 07.12.2017г. – Консултанска услуга имплетирана в софтуерно решение за съвместяването на работните процеси съгласно GDPR

Общият регламент за защита на данните – РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation, известен като “GDPR”, започва да се прилага  през май 2018 г. GDPR определя хармонизирани основни принципи и правила за данните така че да им се наложи да преразгледат националните закони за защита на данните и да изменят или отменят тези, които се припокриват с GPDR. На държавите-членки се разрешава да въведат допълнителни правила за защита на данните чрез дерогации по редица области, включително практики за наемане на работа. Кой е засегнат от новите правила: За компаниите GDPR означава изцяло нов подход към личните данни, които събират и съхраняват. Регулацията засяга реално всеки, който обработва лични данни на европейски граждани в обем на над 5000 души, но се очаква цифрата да падне до 1000 души. Това означава, че регулацията засяга почти всяка средна или голяма фирма /и администрация обособено юридическо лице/ в България. Националните органи за защита на данните /в България – Комисията за защита на личните данни/ ще разполагат с широкообхватни правомощия за разследване и коригиране, включително за налагането на значителни санкции на администраторите на данни. Препоръчително е всички работодатели да предприемат стъпки за подготовка за GDPR възможно най-рано.

Инфо-М ООД, в совместно сътрудничество с  юристи, адвокати  и HR експерти предлага допълнителни консултации по темата, фирмен анализ и конкретни управленски и софтуерни GDPR решения. Направете Вашето запитване, като използвате формата за контакт. Очаквайте допълнителна информация  и събития във връзка с темата .

Вижте раздела тук:

http://gdpr.e-portal.info/