<ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА>

САМО ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП !

уеб система за управление на секция <ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА>, отговаряща на изисквания по ЗОП, които влизат в сила от 15.04.2016г, с възможности за:

1. създаване на самостоятелни електронни досиета на поръчките, достъпни онлайн, на самостоятелен интернет адрес, в което да се публикува счетоводна и юридическа информация за конкретната поръчка

2. удостоверяване на достоверността на времето на публикуване на информация в профила на купувача при спазване на изискванията на Закона за електронното управление.

Възложителите са длъжни да поддържат профил на купувача, който представлява обособена част от техните електронни страници или от друг интернет адрес, за който е осигурена публичност.
Предлагаме Ви УЕБ профил на купувача, изцяло актуализиран , спрямо новите изисквания, вкл. обучение и подробни консултации, в рамките на изпълнение на проекта .

При интерес от Ваша страна изработката и въвеждането на първоначалните данни в системата може да стане в рамките на 5 работни дни от подписване на договор.
Лице за контакт: Константина Велкова, 024080173, 032 293692, 0888 688632

Вижте ДЕМО на системата ТУК

Направете запитване ТУК

Вижте препоръки и отзиви за работата със системата ТУК

 

Вижте примерни проекти:

http://profil.samokov.bg – Община Самоков

http://profil-shabla.org – Община Шабла

http://profil-petrich.org -   Община Петрич

http://profil-chuprene.org -  Община Чупрене

http://south.plovdiv.bg/profil  – Община Пловдив, район Южен

http://profil-berkovitsa.org – Община Берковица

http://bratia-daskalovi.info-m.eu   -  Община Братя Даскалови

http:// profil.stamboliyskimunicipality.bg – Община Стамболийски

http://ouslavejkov.org/profil  - Основно училище „Пенчо Славейков“

http://info-m.eu/oudebelyanov  – ОУ Димчо Дебелянов

http://одзиглика.com  -  Обединено детско заведение /ОДЗ/ „Иглика“,с. Кърналово, общ. Петрич

http://info-m.eu/78sou/ -  78-мо СОУ Христо Смирненски – гр. Банкя, област София

pgimpazardjik.com – Професионална Гимназия по икономика и мениджмънт – гр. Пазарджик