On-line публикуване на ГФО в Търговския регистър за 108 лв*

Публикувайте бързо и лесно – само с един клик Вашия Годишен финансов отчет в Търговския регистър. Спестете време и усилия, нужни за подготовка на административните документи и чакане на опашка в Агенцията по вписванията. Необходимо е само да попълните кратката форма по-долу и да прикачите отчета си – за останалото ще се погрижим ние…

Инфо-М ООД, ЕИК 203398419 е вписан в Регистъра на администраторите на лични данни на КЗЛД с идент. №425210.

Заявка за публикуване на ГФО в ТР

*Цената включва: държавна такса към ТР, изготвяне на пълномощно от адвокат и адвокатски хонорар, попълване на заявление Г1, попълване на декларация по чл.13, ал.4 от Закона за ТР, изготвяне на протокол за приемане на ГФО (ако не ни е предоставен такъв),  сканиране на всички документи (ако са представени на хартиен носител). От Вас е необходимо само да ни изпратите документите. Цената включва ДДС.

За плащане на услугата:

ИНФО-М ООД

BG74FINV91501016448699

ЕИК – 203398419

Основание за плащане: Публикуване на ГФО в ТР за 2016 + ДТ

За изпращане на документи по пощата, на адрес:

гр. Пловдив, 4000

ул. „Петко Каравелов“ № 9

Константина Велкова

тел. за контакти: 032 293 692, 0888 688 632, 0895 581 980;