АПИС КАНТОРА

АПИС КАНТОРА – Всичко за юриста

Деловодна система за адвокати и юрисконсулти

Апис Кантора е деловодна система за адвокати и юрисконсулти, предназначена да организира делата на юриста и решаваните от него казуси.

Улеснете Вашата практика с АПИС КАНТОРА!

Апис Кантора предоставя следните функционални модули:

  Казуси – организатор на Делата и правните услуги по конкретни Казуси, предоставяни от адвоката и юрисконсулта
  Документи – регистър на исковите молби, договорите, жалбите, писмените защити, пълномощните и останалите документи и материали с възможност за автоматизирано попълване на вече въведени данни за клиенти и дела
Справки - доклади и отчети за приключили и висящи дела, извършени дейности и услуги по часове, сведения за отделни дела и клиенти, получени и дължими хонорари и други плащания, с възможност за отпечатване или запис в PDF- или Excel-файл
Календар – дневник на съдебните заседания, срещите и задачите, осигуряващ предварително напомняне за предстоящи събития чрез SMS, Е-mail или съобщение в продукта, както и Хронометър за почасово отчитане на работата по дела и казуси
  Контакти – бележник за Клиентите и другите лица, участващи в делата и преписките, водени от адвоката и юрисконсулт

Плащания – модул за водене и отчитане на разплащанията с клиентите за хонорари и разноски, държавни такси, депозити за вещи лица и всички останали разходи по делата и казусите на адвоката и юрисконсулта
  Съобщения - специализирана услуга за известяване чрез SMS, E-mail или съобщение в продукта за промени в нормите-основания на делата и казусите, както и за публикувани в „Държавен вестник” призовки на лица с неизвестен адрес или списъци с насрочените дела във Върховния касационен съд
Заявка за изтегляне на АПИС КАНТОРА - след попълване ще получите линк за изтегляне на инсталационния файл на продукта:
  •   АПИС КАНТОРА