Апис Право

Апис Право

Нормативната уредба на България, съдебна практика, законопроекти, ведомствени актове, анотации на статии в специализирания печат


Съдържание на модула “АПИС ПРАВО”:

 • пълните текстове на действащите нормативни актове в актуалното им състояние, заедно с измененията и допълненията им;
 • архив на изменените и отменените разпоредби на нормативните актове;
 • пълнотекстови редакции на актовете към определен момент в миналото;
 • изцяло отменени нормативни актове;
 • решенията и определенията на Конституционния съд;
 • постановления, решения и определения по граждански и наказателни дела на Върховния съд на РБ;
 • практиката на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, включително практиката по данъчнооблагателни актове;
 • решения и определения на Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата и Българската стопанска камара;
 • практика на Европейския съд по правата на човека;
 • законопроекти с мотивите на вносителя, становищата на парламентарните комисии и стенограми от обсъжданията в пленарна зала;
 • подзаконови актове на министерства и други централни ведомства – писма и указания, необнародвани в “Държавен вестник”;
 • анотации на статии и коментари от специализирани издания в областта на финансите и правото

Запитване за цена и заявка за демо версия на продукта :заявете тук