Апис Практика

Апис Практика

Информационен модул за съдебната практика и исковия процес

     Модулът АПИС ПРАКТИКА предоставя на потребителя най-пълната и добре структурирана колекция от актовете на всички видове съдилища в Република България, в съчетание с авторски статии и анализи, изследващи и обобщаващи съдебната практика, както и теми за исковото производство в помощ на юрисконсултите и адвокатите. Ползването му е възможно само съвместно с модула АПИС Право.

Модулът АПИС ПРАКТИКА съдържа:

  • Съдебна практика   

*   решения и определения на върховните, апелативните, окръжните, военните и районните съдилища, на Европейския съд по правата на човека, а също и на арбитражните съдилища, подредени и класифицирани по разнообразни критерии, улесняващи търсенето и бързото намиране на нужния казус.

  • Статии и анализи на съдебната практика

*    публикувани в специализираните издания статии, както и неиздавани до момента изследвания по проблеми на правоприлагането;

*    анализи на водещи специалисти, съдържащи обстоен и обобщаващ преглед на съдебната практика по определена категория дела или по дадени законови разпоредби.

  • Исково производство

*   теми за исковото производство, разясняващи реда за предявяване на отделните видове искове, особеностите, свързани с доказването на твърденията и доводите на страните, обжалването на решенията и определенията на съда и пр., и предоставящи разнообразен набор от примерни образци и формуляри на искови молби, жалби, искания и други документи, представяни пред съда.

Запитване за цена и заявка за демо версия на продукта :заявете тук