Апис Финанси

Апис Финанси

Икономически модели. Финансови схеми. Изчислителни алгоритми

АПИС  – Финанси е специализиран, практически насочен софтуерен модул, без аналог на българския информационен пазар, съдържащ експертни разработки, изчислителни алгоритми, и алтернативни решения в областите:

 • Данъчно облагане
 • Счетоводство
 • Социално и здравно осигуряване
 • Работна заплата и пенсии
 • Републикански и общински бюджети и извънбюджетни сметки:
 • Банково дело, борси, ценни книжа, инвестиции и др.
 • Финансов анализ, управленски решения, одит:

Предоставя допълнително справочна информация, всички необходими бланки и формуляри в икономическата област, с възможност за автоматизирано попълване, изчисляване и съхраняване в потребителска база данни.

Основни характеристики

АПИС 7 – Финанси съдържа:

 • изчислителни модули за автоматизирано пресмятане на лихви върху данъци и такси, законна лихва в левове и валута, инфлация, трудови възнаграждения, обезщетения, осигуровки и удръжки с включена валидизация на въведените данни;
 • практически примери и съвети по конкретни казуси и особени случаи;
 • необходимите бланки и формуляри с възможност за автоматизирано попълване и отпечатване;
 • богат справочен апарат: ОЛП, валутни курсове, тримесечен ЛИБОР, срокове, БИН, сметки, адреси и телефони (ТДД, РУСО, РЗОК, търговски банки и др.) и още много ценна информация;
 • връзка с нормативните актове;
 • тематично покритие на всички сфери на икономиката;
 • максимално придържане към практиката, основана на действащото законодателство;
 • пределно удобство и полезност за потребителя чрез съчетаване на изчерпателната и достоверна информация с богата справочна база;
 • осигуряване на възможност за получаване на данни и резултати към минало, настояще и бъдеще време
 • логически препратки между отделните документи, регламентиращите ги нормативни и ведомствени актове, илюстриращи таблици и схеми, примери, особени случаи;
 • актуалност – системата е регулирана текущо с последните промени в законодателната уредба.

Запитване за цена и заявка за демо версия на продукта :заявете тук