РЕГИСТЪР ФИРМЕН АНАЛИЗ

Резюме :

Новият продукт на АПИС „АПИС Регистър – Фирмен анализ“ от фамилията „АПИС Регистър“ представлява самостоятелно приложение, чиято цел е да предостави по разбираем и практичен начин детайлна информация за финансовото състояние на фирмите в България и да даде възможност тя да бъде използвана за анализ при подпомагане на стратегическата и оперативна маркетингова дейност на фирми и институции, насочили се към повишаване на своята ефективност и управление на взаимодействията си в бизнес-пространството

Този нов клас софтуер дава възможност на потребителите да използват данни от счетоводните отчети на фирмите в България, които предоставя като структуриран финансов анализ. Използвани са официално предоставените в Търговския регистър към Агенция по вписванията годишни счетоводни отчети, които са обработени и цифровизирани от екипа на „АПИС – Регистър“. Използват се данни и от други официални източници, като НСИ.

Основен акцент са ключови показатели от отчетите за дохода и счетоводните баланси – включени са  данни за приходите, собствения капитал, нетения финансов резултат, стойността на активите, информация за средния брой заети лица в съответната организация.

Фирмите, в обработваната извадка, са над 60 000 и отговарят на следните изисквания:

  • Регистрирани са по ЗДДС
  • Декларирали са повече от 5 осигурявани лица

Информацията е организирана йерархично спрямо сектора и основната дейност за всяка фирма, като отделните фирми са класифицирани спрямо посочения НКИД код и допълнително дефинирани групи. Тази структура позволява данните за фирмите да бъдат обобщавани, разглеждани и сравнявани по различни признаци, включително и на секторен и браншови принцип.

„АПИС Регистър – Фирмен анализ“ предоставя информация по зададен критерий или група критерии, като я структурира под формата на списък или в практичен табличен и / или графичен вид, в зависимост от естеството на зададените параметри и конкретния инструмент, който се използва. Търсенето може да бъде глобално – по ЕИК номер или име на фирма, или разширено – спрямо набор от показатели. За максимално удобство на потребителите на продукта визуализираните резултати може да бъдат експортирани в документ в PDF формат, като за някои от секциите е предвидено експортиране и във формат за MS Excel с възможност за последваща обработка на данните.

Както всички продукти от фамилията „АПИС Регистър“, „АПИС Регистър – Фирмен анализ“ включва най-актуална информация за разглежданите фирми и позволява бързо и удобно получаване на желаните финансови показатели и анализи за дадена фирма или група фирми, предоставяйки полезност на управители, финансови и маркетинг мениджъри, както и на всички, заинтересовани от състоянието на българския бизнес.

„АПИС Регистър – Фирмен анализ“ може да се използва независимо от „АПИС Регистър +“ и е реализиран както в десктоп вариант, така и като online-базирано приложение. Интерфейсът на продукта е съобразен с този на „АПИС Регистър +.

Може да видите обща презентация на продукта ТУК:

Ако желаете да Ви изпратим безплатна  презентация  на профила на Вашата фирма в продукта “Регистър фирмен анализ” , моля изпратете заявка  ОТТУК:

Цена на продукта:

АПИС РЕГИСТЪР – ФИРМЕН АНАЛИЗ – ИС за анализ и сравнение на фирми по финансови показатели от годишните финансови отчети

стойност

ДДС

общо

Телекомуникационна актуализация – всеки работен ден

690,00

138,00

828,00

Телекомуникационна актуализация – всеки работен ден при съвместно ползване с АПИС РЕГИСТЪР плюс

420,00

84,00

504,00