Наредба / график за учебната 2018/2019г.

ПГИМ-прием-след-VII-клас-2018г.

Наредба №11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците