Самостоятелна форма на обучение

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 2018-2019 Г.

ЗАПОВЕД СФО 2018-2019г.

ГРАФИК-ЮНСКА СЕСИЯ-2017-2018г.

 

ГРАФИК-МАЙСКА СЕСИЯ-2017-2018г.

 

ЗАПОВЕД-САМОСТОЯТЕЛНА-ФОРМА-НА-ОБУЧЕНИЕ-СЕСИЯ-МАЙ-ЮНИ

 

 ГРАФИК-САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ-2017-2018-УЧ.-ГОДИНА

 

 

 

 ЗАПОВЕД-САМОСТОЯТЕЛНА-ФОРМА-НА-ОБУЧЕНИЕ

 

 

График за февруарско-мартенска сесия на учебната 2016-2017 г.

 

 Заповед за за февруарско-мартенска сесия на учебната 2016-2017 година

 

З А П О В Е Д
за записване като ученици в самостоятелна форма на обучение
и график на изпитните сесии
за учебната 2016/2017 година

Заповед за самостоятелна форма

Заповед за октомврийска – ноемврийска сесия учебна 2016/2017 година


График за октомврийска – ноемврийска сесия учебна 2016/2017 година