Оперативно счетоводство

Професия: ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
Специалност: „ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО“

 

Специалността е с интензивно изучаване на английскиски език през целия курс на обучение и дава знания и умения за отразяване и контролиране на финансови операции, които се извършват във всички сфери на националното стопанство.

Учениците добиват опит, свързан с осъществяване на:

 • изпълнителски функции при реализиране на счетоводни операции; оперативна счетоводна дейност;
 • контрол по правилно оформяне и срочно представяне на счетоводни документи; работа със счетоводен софтуер, компютърна и друга офис техника.

Завършилият курса на обучение може да заема следните длъжности:

 • оперативен счетоводител;
 •  младши счетоводител;
 •  асистент одитор;
 •  служител в отдел „Човешки ресурси“;
 • завеждащ „Административно-техническа служба“;
 •  касиер.

Образуване на бал за кандидатстване
– съгласно Наредба №10 / 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование – раздел ІІІ чл.57

 1. Удвоени точки от теста по български език и литература;
 2. Удвоени точки от теста по математика;
 3. Точките от оценката по български език и литература в седми клас;
 4. Точките от оценката по информационни технологии в седми клас.