2018/ 2019

Специалности-след-завършен-VIIми-клас-за-учебната-2018-2019-г.

 

 

 

СПЕЦИАЛНОСТИ  С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК:

  • Митническа и данъчна администрация с интензивно изучаване на НЕ – 1 паралелка
  • Оперативно счетоводство с разширено изучаване на АЕ – 1 паралелка
  • Малък и среден бизнес с разширено изучаване на РЕ – 1 паралелка
  • Икономика и мениджмънт с разширено изучаване на АЕ – 1 паралелка
  • Съдебна администрация с разширено изучаване на АЕ – 1 паралелка.
  • Икономическа информатика с интензивно изучаване на АЕ – 2 паралелки