Финансова информация

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ-ГР.ПАЗАРДЖИК КЪМ 30.09.2019Г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ-ГР.ПАЗАРДЖИК КЪМ 30.06.2019Г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ-ГР.ПАЗАРДЖИК- 30.06.2019Г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ-ГР.ПАЗАРДЖИК КЪМ 31.03.2019Г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ-ГР.ПАЗАРДЖИК КЪМ 31.03.2019Г.

ПРОТОКОЛ №3-14.01.2019Г. ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КОЛЕКТИВА ПРИ ПГИМ ГР. ПАЗАРДЖИК

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ПГИМ-ГР.ПАЗАРДЖИК КЪМ 31.12.2018Г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ПГИМ-ГР.ПАЗАРДЖИК КЪМ 31.12.2018Г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ПГИМ-ГР.ПАЗАРДЖИК КЪМ 30.09.2018Г.

ПРОТОКОЛ №2-25.10.2018Г. ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КОЛЕКТИВА ПРИ ПГИМ ГР. ПАЗАРДЖИК

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ПГИМ-гр. ПАЗАРДЖИК КЪМ30.06.2018г.

ПРОТОКОЛ №4 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КОЛЕКТИВА ПРИ ПГИМ ГР. ПАЗАРДЖИК

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ПГИМ гр. ПАЗАРДЖИК КЪМ 31.03.2018г.

ПРОТОКОЛ №3-стр.1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КОЛЕКТИВА ПРИ ПГИМ ГР. ПАЗАРДЖИК ПРОТОКОЛ №3-стр.2 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КОЛЕКТИВА ПРИ ПГИМ ГР. ПАЗАРДЖИК

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ПГИМ гр. ПАЗАРДЖИК КЪМ 31.12.2017г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ПГИМ гр. ПАЗАРДЖИК КЪМ 31.12.2017г.

ПРОТОКОЛ №2 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КОЛЕКТИВА ПРИ ПГИМ ГР. ПАЗАРДЖИК

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ПГИМ-ГР.ПАЗАРДЖИК КЪМ 30.09.2017 Г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ПГИМ-ГР. ПАЗАРДЖИК КЪМ 30.09.2017 Г.

ПРОТОКОЛ №1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КОЛЕКТИВА ПРИ ПГИМ ГР. ПАЗАРДЖИК

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕМИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ПГИМ ГР.ПАЗАРДЖИК КЪМ 30.06.2017Г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕМИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ПГИМ ГР.ПАЗАРДЖИК КЪМ 30.06.2017Г.

ПРОТОКОЛ №6 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КОЛЕКТИВА ПРИ ПГИМ ГР. ПАЗАРДЖИК

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ПГИМ КЪМ 31.03.2017Г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЮДЖЕТА НА ПГИМ КЪМ 31.03.2017Г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЮДЖЕТА НА ПГИМ КЪМ 31.03.2017Г.

Протокол №4 от Общо събрание на ПГИМ

ПРОТОКОЛ №3 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КОЛЕКТИВА ПРИ ПГИМ ГР.ПАЗАРДЖИК

ДАННИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ПГИМ КЪМ 31.12.2016Г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ПГИМ КЪМ 31.12.2016Г.

И Н Ф О Р М А Ц И Я ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ПГ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ ГРАД ПАЗАРДЖИК КЪМ 31. 06. 2016 г..

Данни за изпълнението на бюджета на ПГИМ-Пазарджик за периода 01.01.2016г,-30.09.2016г.

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ПГ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ ГРАД ПАЗАРДЖИК КЪМ
31. 06. 2016 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПГИМ-гр.Пазарджик към 30.06.2016г. стр.1

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПГИМ-гр.Пазарджик към 30.06.2016г. стр.2

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПГИМ-гр.Пазарджик към 30.06.2016г. стр.3

Протокол №9-стр.1, Протокол №9-стр.2, Протокол №9-стр.3

Информация(таблица) за изпълнението на делегирания бюджет на ПГИМ-гр.Пазарджик към 30.06.2016г.

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ПГ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ ГРАД ПАЗАРДЖИК КЪМ  31. 03. 2016 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПГИМ към 31.03.2016г.-1Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПГИМ към 31.03.2016г.-2Протокол №7-1Протокол №7-2бюджет-1бюджет-2бюджет-3бюджет-4бюджет-5бюджет-6бюджет-7бюджет-8

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПГИМ към 31.03.2016г.(Excel)

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ПГ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ ГРАД ПАЗАРДЖИК КЪМ  31. 12. 2015 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПГИМ гр.Пазарджик към 31.12.2015г. ( Word)

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПГИМ гр.Пазарджик към 31.12.2015г (Excel)

Протокол №4 от Общото събрание на колeктива на ПГИМ

Протокол №4-стр.1 от Общото събрание на колектива на ПГИМПротокол №4-стр.2 от Общото събрание на колектива на ПГИМ

 

 Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПГИМ към 30.09.2015г.

Информация за делегирания бюджет на ПГИМ към 30.09.2015г.-стр.1Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПГИМ към 30.09.2015г.-стр.2Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПГИМ към 30.09.2015г.-стр.3Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПГИМ към 30.09.2015г.-стр.4Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПГИМ към 30.09.2015г.-стр.5

Протокол№2-стр.1Протокол№2-стр.2Протокол№2-стр.3Протокол№2-стр.4