Разяснения по документацията за участие

Разяснение № 1 – публикувано на 06.12.2018 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Съобщение за отваряне на ценови оферти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на 12.12.2018 г. от 13:00 ч. в малката заседателна зала на община Шабла, на адрес: гр. Шабла, ул. „Равно поле” № 35, ет. 2,  ще се отворят ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Предоставяне на консултантски услуги на община Шабла, свързани с управлението на проект № ROBG-407 – „Възстановяване на уникалното общо културно наследство и насърчаване на съвместния туристически продукт „Хаманджия-първа цивилизация на стара Европа“

На отварянето на ценовите оферти могат да присъстват лицата, които  представляват участниците или членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

Протоколи и доклади на комисията

ПРОТОКОЛ № 1 – публикуван на 06.12.2018 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП

Прикачени документи