Протоколи и доклади на комисията

Протокол № 1-публикуван на 03.07.2020г.

Информация за удължаване срока за получаване на оферти

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти

Протоколи и доклади на комисията

Решение № РД-04-255 от 19.06.2020 г.

Протокол по чл. 181, ал.4

Протокол № 3

Протокол № 2

Протокол № 1 – публикуван на 02.06.2020 г.

Протоколи и доклади на комисията

Решение № РД-04-251 от 18.06.2020 г. – публикувано на 18.06.2020г.

Протокол № 2 – публикуван на 18.06.2020г.

Протокол № 1 – публикуван на 19.05.2020 г.