Протоколи и доклади на комисията

Решение за изменение № 384 – публикуван на 09.08.2019г.

Решение № 263 – публикуван на 19.06.2019г

Протокол по чл 181, ал.4 – публикуван на 19.06.2019г.-

Протокол № 3 – публикуван на 19.06.2019г

Протокол № 2 – публикуван на 19.06.2019г

Протокол № 1 – публикуван на 17.04.2019г.