Решение за завършване на процедурата

Решение за изменение № РД-04-403 от 09.09.2020г. – публикуван на 09.09.2020г.

Решение № РД-04-324 от 01.09.2020г.- публикуван на 01.09.2020г.

Протоколи и доклади на комисията

Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП – публикуван на 01.09.2020г.

Протокол № 2 – публикуван на 01.09.2020г.

Протокол № 1-публикуван на 03.07.2020г.