Документация за участие

Прикачени документи

https://www.info-m.eu/shabla/wp-content/plugins/download-attachments/images/ext/unknown.gif Доклад за осветление -19.02.2020 16:29

Съобщение по чл. 57, ал.3 от ППЗОП

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че отварянето  на ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет„Изработване на ивестиционeн проекти осъществяване на авторски надзор за обект „Рибарско селище –с. Крапец, община Шабла“, ще се извърши на 18.02.2020г. (вторник) от 10:00 часа,  в малката зала намираща се на ет.2 в сградата на Община Шабла, с адрес: гр. Шабла, ул. Равно поле № 35.

Съобщение по чл .57, ал. 3 от ППЗОП

Съобщение по чл. 57, ал.3 от ППЗОП

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 Уведомяваме Ви, че отварянето на ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“  и осъществяване на авторски надзор за обект: „Доизграждане  на  ПСОВ гр.Шабла с довеждащи комуникации и частично доизграждане на довеждащ, заустващ канализационен колектор и вътрешна канализационна мрежа по определени улици.“, ще се извърши на 19.02.2020г. (сряда) от 14:00 часа,  в малката зала намираща се на ет.2 в сградата на Община Шабла, с адрес: гр. Шабла, ул. Равно поле № 35.

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Протоколи и доклади на комисията

Решение РД-56 от 04.02.20г – публикуван на 05.02.2020 г.

Протокол по 181. ал.4 от ЗОП – публикуван на 05.02.2020г.

Протокол № 2 – публикуван на 05.02.2020 г.

Протокол № 3 – публикуван на 05.02.2020 г.

Протокол по чл. 54, ал.7 ППЗОП – публикуван на 26.11.2019г.