СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ – публикувано на 29.03.2018 г.

Ценовите оферти на участниците в процедурата ще се отворят на 10.04.2018 г  от 13:00 часа.

Документи за участие

1. Решение

2. Обявление

3. Указания за участие

4.Техническа спецификация

5.0.ОБРАЗЦИ

5.1. ESPD-BG1- Образец № 2

5.2.КСС – Приложение № 1

6.Проект на договор

7.Технически проект