СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ – публикувано на 29.03.2018 г.

Ценовите оферти на участниците в процедурата ще се отворят на 10.04.2018 г  от 13:00 часа.