Протоколи и доклади на комисията

ДОКЛАД СМР ДГ

ПРОТОКОЛ 2 СМР ДГ

ПРОТОКОЛ ЦЕНОВИ ОФЕРТИ СМР ДГ

РЕШЕНИЕ № РД-04-422 ОТ 23.10.2018 СМР ДГ

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Протоколи и доклади на комисията

ПРОТОКОЛ № 1 - публикуван на 10.09.2018 г.