Договор за обществена поръчка

Д-186 от 29.11.2018г.

Протоколи и доклади на комисията

ПРОТОКОЛ-публикуван на 02.08.2018г.

Протокол – публикуван на 23.07.2018 г.

Откриване на процедура

1-Покана

2-Оферта

3-Приложение № 2

4-Приложение № 3

5-Проект на договор

Покана Веков