Постъпили оферти 02.10.2018

ОФ № 120 от 02.10.2018 Одесосстрой ООД

ОФ № 121 от 02.10.2018 Стоянов-06 ЕООД

ОФ № 122 от 02.10.2018 Парсек Груп ЕООД

Документация

1-Покана

2-Tехническа-спецификация

3-1-КС-Ваклино 3-2-КС-Граничар

4-Представяне-на-участника-образец-1

5-Техническо-предложение-образец-2

6-Ценово-предложение-образец-3

7-1-КСС-Ваклино

7-2-КСС-Граничар