Договор за обществена поръчка

Договор Д-19 от 24.01.2019г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Съобщение за отваряне на ценови оферти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на 12.12.2018 г. от 13:00 ч. в малката заседателна зала на община Шабла, на адрес: гр. Шабла, ул. „Равно поле” № 35, ет. 2,  ще се отворят ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Предоставяне на консултантски услуги на община Шабла, свързани с управлението на проект № ROBG-407 – „Възстановяване на уникалното общо културно наследство и насърчаване на съвместния туристически продукт „Хаманджия-първа цивилизация на стара Европа“

На отварянето на ценовите оферти могат да присъстват лицата, които  представляват участниците или членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

Документация за участие

РЕШЕНИЕ-05.11.2018 17:30ч

ОБЯВЛЕНИЕ- 05.11.2018 17:30ч

1- Указания-05.11.2018 17:30ч

2-Техническа спецификация-05.11.2018 17:30ч

3- Методика за оценка-05.11.2018 17:30ч

4- Приложения-05.11.2018 17:30ч

5- Проект на договор – 05.11.2018 17:30ч

ЕЕДОП-espd-request – 05.11.2018 17:30ч

Линк в АОП

Протоколи и доклади на комисията

Решение № 21 от 14.01.2019г. – публикуван на 15.01.2019 г.

Протокол № 2 – публикуван  на 15. 01.2019 г.

ПРОТОКОЛ № 1 – публикуван на 06.12.2018 г.