Договор за обществена поръчка

Д-18-24.01.2019г.

Д-22-28.01.2019г.

 

Протоколи и доклади на комисията

Протокол преразглеждане – публикуван на 16.01.2019 г.

Протокол- публикуван на 07.01.2019 г.

Съобщение за промяна на датата за отваряне на офертите

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ДАТАТА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

Разяснения по документацията за участие

Разяснение № 1 – публикувано на 06.12.2018 г.