Разяснения по документацията за участие

Разяснение № 3 – публикувано на 12.03.2019г.

Разяснение № 2 – публикувано на 08.03.2019г.

Разяснение № 1- публикувано на 05.03.2019г.

Документация за участие – Публично състезание с предмет: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци – гр. Шабла“

Документация

zipТехнически проект – Депо

Откриване на процедура – Публично състезание с предмет: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци – гр. Шабла“

Линк в АОП