Протоколи и доклади на комисията

Протокол № 1 - публикуван на 17.04.2019г.

Текущи документи

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация – 18.02.2019 17:35

Документация за участие – Публично състезание с предмет: „ Избор на изпълнител за изпълнение на СМР“

Документация

Технически проект – Водопроводи

Откриване на процедура – Публично състезание с предмет: „ Избор на изпълнител за изпълнение на СМР“

Линк в АОП