Решения за промяна в документацията

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация – публикувано на 03.10.2019 г.