Протоколи и доклади на комисията

Протокол по 194, ал.4 от ЗОП – публикуван на 10.03.2020 г.

Документация за участие

Прикачени документи

https://www.info-m.eu/shabla/wp-content/plugins/download-attachments/images/ext/unknown.gif Доклад за осветление -19.02.2020 16:29