Решение за завършване на процедурата

Решение № РД-04-324 от 27.07.2020 г.

Протоколи и доклади на комисията

Протокол по чл. 181, ал. 4 ЗОП – публикуван на 27.07.2020г.

Протокол №2 – публикуван на 27.07.2020г.

Протокол № 1- публикуван на 08.07.2020г.

Документация за участие

Прикачени документи

Линк в АОП