Приключване / прекратяване на договора

Информация за прекратяване на договора

Текущи документи и плащания по договора

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР ЗА АВТОРСКИ НАДЗОР