Приключване / прекратяване на договора

Информация за изпълнението на договора

Текущи документи и плащания по договора

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРА АВТОРСКИ НАДЗОР ПЛОЩАД – 04.11.2015г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРА  АВТОРСКИ НАДЗОР ПЛОЩАД – 09.01.2015г.