Текущи документи и плащания по договора

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

Договор за обществена поръчка

3. Договор по обособена позиция № 3 „Доставка и монтаж на климатични системи“

2. Договор по обособена позиция № 2 „Доставка и монтаж на вентилационна система“

1. Договор по обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на кухненско обзавеждане и пожарогасително оборудване“