Документация за участие

КСС – Приложение 3.1

КСС- Приложение 3.2

КСС-Приложение 3.3

Методика за оценяване

Образци на документи

Техническа спесификация

Техническо оборудване Сектор А

Техническо оборудване Сектор Б

Указание за участие