Гаранции за изпълнение

Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение на договора

Текущи документи и плащания по договора

14.04.2015г. -ИНФОРМАЦИЯ-ЗА-ПЛАЩАНИЯ-ПО-ДОГОВОРА

09.07.2015г. – ИНФОРМАЦИЯ-ЗА-ПЛАЩАНИЯ-ПО-ДОГОВОРА

Договор за обществена поръчка

ДОГОВОР № Д-76/05.03.2015г.

Протоколи и доклади на комисията

Протокол

Публична покана по чл.101б на ЗОП

Публична покана

Покана АОП