Гаранции за изпълнение

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА – ССС ИНЖИНЕРИНГ ЕООД

Текущи документи и плащания по договора

18.01.2016г. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР – 04.09.2015г.

Договор за обществена поръчка

Договор за обществена поръчка

Документация за участие

Покана АОП

Публична покана

Техническа спецификация

Количествена сметка

Образци

Количествено – стойностна сметка

Проект на договор