Гаранции за изпълнение

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА – БУЛСПЕЙС ЕООД

Текущи документи и плащания по договора

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР -  08.01.2016г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР – 05.11.2015г.

Разяснения по документацията за участие

Отговор_1

Съобщение за техническа грешка – публикувано на 03.02.2015г.