Текущи документи и плащания по договора

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР -18.09.2015г.

Протоколи и доклади на комисията

Протокол съгласно чл.101г, ал.3 от ЗОП

Документация за участие

1-Публична покана АОП

2 – Публична покана

3 – Образци

4- Техническа спецификация

5 – Проект на Договор

Публична покана по чл.101б на ЗОП

Техническа спецификация

Проект на Договор

Образци

Публична покана

Публична покана АОП