Протоколи и доклади на комисията

02.10.2015г. – ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 72 № К-687-18/18.09.2015г.

01.09.2015г. – ПРОТОКОЛ № К-687-16/01.09.2015г.

14.09.2015г. – СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

Разяснения по документацията за участие

17.08.2015г. Разяснение №3

06.08.2015 г. Разяснение № 2

24.07.2015г. -  Разяснение №1

Документация за участие

КСС-Приложение № 3а – 24.07.2015г.

1-УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

2-МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

3-ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

4-ОБРАЗЦИ

5-ПРОЕКТ НА ДОГОВОР