Протоколи и доклади на комисията 35

ПРОТОКОЛ – 17.11.2015г.

ЗАПОВЕД ПРЕКРАТЯВАНЕ

Публична покана по член 101 от ЗОП

Publichna pokana dostavka

1- ПУБЛИЧНА ПОКАНА

2-ОБРАЗЦИ

3-ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИЯ

4-ПРОЕКТ-НА-ДОГОВОР