Гаранции за изпълнение 36

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА-СГРАДОСТРОЕНЕ ВАРНА ГРУП ЕООД

Текущи документи и плащания 36

18.01.2016г. информация за извършени плащания по договора

Договор за обществена поръчка 36

ДОГОВОР Д – 222 – 12.11.2015 г.

Протоколи и доклади на комисията 36

ПРОТОКОЛ – 11.11.2015г.

Публична покана по член. 101 от ЗОП

1- ПУБЛИЧНА ПОКАНА

2- ОБРАЗЦИ

3- ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

4-ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Publichna pokana SMR