Гаранции за изпълнение

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА-БОЛДА ООД

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 – ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА-БОЛДА ООД

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА-РАД ГРУПА КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ООД

Текущи документи и плащания

18.01.2016г. информация за извършени плащания по договора

Договор за обществена поръчка

ДОГОВОР за обособена позиция № 1

ДОГОВОР за обособена позиция № 2

ДОГОВОР за обединена позиция № 3

ДОГОВОР за обединана позиция № 4

Протоколи и доклади на комисията

Протокол – 07.12.2015 г.

Протокол по чл. 101д, ал.2 от ЗОП – 10.12.2015г.

Публична покана по чл.101б на ЗОП

РАЗЯСНЕНИЯ – 23.11.2015г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА – АОП  – ИД № 9047773 /дата 18.11.2015г.

ОБРАЗЦИ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР