Текущи документи и плащания

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРА – 22.04.2016г.

Договор за обществена поръчка

Договор № Д-122/13.04.2016г.

Протоколи и доклади на комисията

ПРОТОКОЛ – 05.04.2015год.

Публична покана по чл.101б на ЗОП

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА АОП

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБРАЗЦИ

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

 

 

Документация за участие

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБРАЗЦИ

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР