Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обява Профил купувача

Документация

Проект на Договор

Техническа спецификация