Документация за участие

ОФ-80-28.09.2016г. – ХИДРОСТРОЙ АД

ОФ-81-28.09.2016г. – ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

ОФ-82-28.09.2016г. – ЗЕБРА ООД

ОФ-83-28.09.2016г – ТАНАТОС ООД

Покана за представяне на оферта

Покана за пазарни консултации

Необходими документи:

Представяне на участника Шабла – образец 1

Техническо предложение Шабла – обр. 2

Ценово предложение Шабла – обр. 3

техн. спецификация_ВиК

КС_ВиК_Дуранкулак

КС_ВиК_Тюленово

КС_ВиК_Горун_