Документация за участие

ОФ-65-28.09.16г. – ИМПРЕСИЯ 99 ООД

ОФ-66-28.09.16г. – АКЦЕНТЕ Р ООД

ОФ-67-28.09.16г. ДИЙП БЛУ ЕООД

ОФ-68-28.09.16г. – ОМОНИЯ ООД

ОФ-69-28.09.16г. – ББГ-ВАРНА ЕООД

ОФ-70-28.09.16г. – ЦТО ООД

ОФ-71-28.09.16г. – ОТО СИСТЕМ ООД

ОФ-72-28.09.16г. – КУЕРТИ ООД

ОФ-73-28.09.16г. – КОМ ТРЕЙД ЕООД

ОФ-74-28.09.16г. – ЕТ НЕДЕЛЧЕВ – СЖ 59

ОФ-75-28.09.16г. – ЪМБРЕЛА ООД

ОФ-76-28.09.16г. – БОЛДА ООД

ОФ-77-28.09.16Г. – РАД ГРУПА КОМ. ТЕХН. ООД

ОФ-78-28.09.16г. – КАБЕЛНИ СИСТЕМИ ООД

ОФ-79-28.09.16г. – ТЕЛЕКОМБИЛД ЕООД

Покана за представяне на оферта

Покана за пазарни консултации

Необходими документи:

Представяне на участника Шабла ДГ – образец 1

Техническо предложение Шабла ДГ – образец 2

Ценово предложение Шабла ДГ- образец 3

Техн. спецификация доставки Детска градина

КС оборудване ДГ